sonante.pl

sonante.pl

INTRAS sp. z o.o.

8:47 am Luty 17, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka INTRAS sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000369791
 • REGON – 100977803
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-12-16

Data ogłoszenia wpisu – 2010-12-30

Dane adresowe firmy INTRAS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Łąkowa 7 A 99

Miejscowość – 90-562 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.762619
Długość geogr. – 19.44173

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

PKD 2 – 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

Dane wpisane do KRS

PROINVEST GROUP sp. z o.o.

4:40 am Luty 17, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka PROINVEST GROUP sp. z o.o. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000372698
 • REGON – 241808793
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-12-10

Data ogłoszenia wpisu – 2010-12-23

Dane adresowe firmy PROINVEST GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Jasnogórska 11 314

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 2 – 64.91.Z Leasing finansowy

PKD 3 – 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

SIEDEMNASTKA sp. z o.o.

4:08 am Luty 17, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka SIEDEMNASTKA sp. z o.o. / siedziba Jasło

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000373454
 • REGON – 180648715
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-12-17

Data ogłoszenia wpisu – 2010-12-31

Dane adresowe firmy SIEDEMNASTKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Jasło

Ulica – Kościuszki 61

Miejscowość – 38-200 Jasło

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.74255
Długość geogr. – 21.469

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

J & T TRANS sp. z o.o.

9:26 pm Luty 12, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka J & T TRANS sp. z o.o. / siedziba Kruszyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000373312
 • REGON – 21424726
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-12-16

Data ogłoszenia wpisu – 2010-12-30

Dane adresowe firmy J & T TRANS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kruszyn

Ulica – Główna 23

Miejscowość – 59-700 Bolesławiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.319324
Długość geogr. – 15.55896

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

Dane wpisane do KRS

POLSKA GRUPA SERCOWO-NACZYNIOWA sp. z o.o.

3:49 pm Luty 4, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka POLSKA GRUPA SERCOWO-NACZYNIOWA sp. z o.o. / siedziba Zabrze

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000372973
 • REGON – 241807196
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-12-10

Data ogłoszenia wpisu – 2010-12-23

Dane adresowe firmy POLSKA GRUPA SERCOWO-NACZYNIOWA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zabrze

Ulica – Baczyńskiego Krzysztofa 1 7

Miejscowość – 41-813 Zabrze

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.3759
Długość geogr. – 18.80892

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 2 – 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

SCALE sp. z o.o.

11:25 am Styczeń 25, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka SCALE sp. z o.o. / siedziba Starachowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000373536
 • REGON – 260441300
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-12-17

Data ogłoszenia wpisu – 2010-12-31

Dane adresowe firmy SCALE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Starachowice

Ulica – Krzosa 4

Miejscowość – 27-200 Starachowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.040138
Długość geogr. – 21.0718

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

PKD 2 – 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 3 – 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

Dane wpisane do KRS

MEDIA RESEARCH GROUP sp. z o.o.

10:34 am Styczeń 14, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka MEDIA RESEARCH GROUP sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000372737
 • REGON – 142719020
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-12-10

Data ogłoszenia wpisu – 2010-12-23

Dane adresowe firmy MEDIA RESEARCH GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Pl. Trzech Krzyży 16

Miejscowość – 00-499 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22961
Długość geogr. – 21.02564

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

PKD 2 – 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 3 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

Dane wpisane do KRS

HR ELITE MANAGEMENT sp. z o.o.

6:46 am Styczeń 14, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka HR ELITE MANAGEMENT sp. z o.o. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000373281
 • REGON – 180648520
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-12-16

Data ogłoszenia wpisu – 2010-12-30

Dane adresowe firmy HR ELITE MANAGEMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Pułaskiego 9 177

Miejscowość – 35-011 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.03949
Długość geogr. – 21.99448

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 3 – 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Dane wpisane do KRS

WGK MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A.

3:44 am Styczeń 14, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka WGK MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000373590
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2010-12-17

Data ogłoszenia wpisu – 2010-12-31

Dane adresowe firmy WGK MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Pankiewicza 3

Miejscowość – 00-696 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.229422
Długość geogr. – 21.00989

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

PKD 3 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Dane wpisane do KRS

MASONS sp. z o.o.

10:35 pm Styczeń 12, 2014 admin
Komentowanie nie jest możliwe

Spółka MASONS sp. z o.o. / siedziba Bytom

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000369958
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-12-10

Data ogłoszenia wpisu – 2010-12-23

Dane adresowe firmy MASONS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bytom

Ulica – Dąbrowskiego 2

Miejscowość – 41-908 Bytom

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.371569
Długość geogr. – 18.869471

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS